Egy testületi ülés titkai.

Szerző:

A város politikai életének egy fontos pillanata volt tegnap, nyolc hónap után újra ülésezett a testület. Érdekesnek ígérkezett az ülés, mert az egyszemélyes városvezetés okán, egy meghatározó korszakot zárt le!

De elemezzük először a történéseket.

A polgármester, Budai Lóránt úr vészhelyzeti kormányzása, nem volt mentes a politikai üzengetésektől! A városi ellenzék sokszor szóvá tette, hogy a „döntöttem”, nem mindig állja ki a demokratikus etikett normáit. Ez természetesen napvilágra került az ülés alatt, Tamás Zoltán úr a Fidesz frakcióvezetője el is mondta, felidézve, hogy nyolc hónap során jelezték, nem támogatják ezeket a döntéseket, hozzá teszem, hogy ez alig több mint egy tucat döntésre érvényes, a többit, mely meghaladja a 150-et, az ellenzék nem kritizálta!

Persze a narratíva és ez az elektronikus felületeken kifejezésre is jutott, hogy milyen dolog ez, kritizálni a város vezetését, főleg a polgármester urat! De kérem a tények, azok makacs dolgok!

Itt váltanék egy percre, mert a testületi ülést megtisztelte Pócs János országgyűlési képviselő úr is, aki szokásához híven szívesen válaszolt a hozzá illetve a kormányzat felé intézett kérdésekre! Bobák Zsolt képviselő úr, kihasználva az alkalmat kérdéssel fordult, Pócs János úrhoz a Neszűri bicikli út felújításának problematikájában, melyre csattanós választ is kapott! A városi képviselő úr sérelmezte, hogy a politikai tömörülésen keresztül a parlamentben benyújtott, ezen kezdeményezését nem támogatták a kormányzati képviselők!

Pócs úr válaszában, mintegy megalapozta az ülés vezér fonalát, emlékeztette az urat, hogy először helyi szinten kell söprögetni, mert a város vezetése így fél év után belebotlott plusz egy milliárd forintba! Végül is egy költői kérdés hangzott el, miért nem nyújt be módosító indítványt, hisz a legfontosabb napirendi pontja az ülésnek, pont ennek az összegnek a felhasználásáról szól! Személy szerint is érdekesnek tartom, hogy itt is kiütközött másra mutogatás!

Ezen intermezzo után, térjünk vissza város életét jelentősen befolyásoló legfontosabb napirendi pont boncolgatásához!

Egy milliárd! Plusz!

Tamás Zoltán úr végig boncolgatta, ezt a nyolc hónapot, felhívta a figyelmet, hogy a költségvetés alultervezése milyen negatívan érinti az egész várost, mert ezzel kivéreztették a kulturális, sport és a város üzemszerű működését is. A kritika egy városvezetési szemléletet állított pellengérre, jogosan. Szóvá tette, hogy már a múlt évben is ez történt és ennek az évnek kapcsán is ez megismétlődött.

A riposztot természetesen Budai polgármester úrtól vártuk volna, de hiába, mert Balog Béla alpolgármester úr próbálta megmagyarázni a”nincs pénz, nincs pénz”, hoppá találtunk egy milliárd plusz adóbevételt! Technikus terminus, egymás, hegyén-hátán, körmondatok, azt hiszem ennyi mellébeszélést rég láttam!

A csipkelődés a politikában egy természetes folyamat, aki ezen meglepődik, nézzen meg egy angol parlamenti vitát, érdemes!

Volt módosító indítvány is! Kapaszkodjunk, meg 950 millió forint volt a tét! Szatmári Anikó képviselő asszony, egy családi nap szervezésére kérte az előterjesztés módosítását, 1 millió forintot az Állatkertnek és 1 millió forintot a Jászkerület Kft.-nek, hogy méltó módon mondjon a város köszönetet az egészségügyi dolgozóknak a pandémia alatt végzett munkájukért!

A másik módosító indítványt Dobrán Gyula képviselő úr, a Mi Hazánk képviselője nyújtotta be, itt egy 10 milliós összeg átcsoportosítását kérte, a Mezőőrség számára, egy megfelelő jármű beszerzésére, a feladataik elvégzéséhez, illetve egy 5 milliós keretet a városi rendőrség számára, ezzel segítse a város, az ember hiánnyal küzdő rendőrséget, a túlórák honorálásában.

Egy kisebb polémia még kialakult, a 28 milliós „képviselői keret”megnevezését illetően, illetve mely bizottsághoz kerüljön, itt felmerült, ez most működési vagy fejlesztési besorolást kap, de a végén csak megegyeztek, reméljük a képviselők hasznosan használják fel ezt a keretet a lakossági által jelzett problémák megoldására.

Folyamatosan az kommunikálta a város vezetése, hogy a “8 tagú fidesz frakció” akadályokat gördít, gáncsoskodik, gondoljuk már át, 950 millió forint előterjesztésből, módosítottak 17 millió forintot! Megszavazták az összes előterjesztést!

Az ülés zárasaképp, mindig van egy fél óra, ahol úgymond interpellációkat hallhatunk! Két dologra térnék ki, mert igen meglepő mondatok hangzottak el! Dobrán Gyula úr, kérdésként tett fel egy tényt! A megszólított a polgármester úr volt, a tény, hogy a Jász Plasztik, városunk legnagyobb munkáltatója 130 indiai vendégmunkással kötött szerződést, akik szeptemberben meg is érkeznek városunkba! Két vonatkozásban is érdekes lehet ez a hír, mint tudjuk a vírusveszély még nem múlt el és pont az indiai mutáns feltűnéséről szólnak a hírek, illetve a választási kampányban sokat hangoztatott „rendezzük a vendégmunkás problémát” ígéret közti, mély szakadékot vette fel a képviselő úr!

Láthatóan Budai úr erősen meglepődött! Válaszában azt hangsúlyozta, hogy őt nem tájékozatták, de az igazán érdekes áthallás az volt, hogy ezzel együtt kel élnünk! Na, vannak még csodák!

A másik érdekesség, Tamás Zoltán kérdése, mely mind a polgármester, mind a jegyző asszonyhoz szólt! Mint köztudomású, négy képviselő benyújtott egy határozati javaslatot, melyet Budai úr nem fogadott be, ezért kérték, hogy ennek megvitatására egy rendkívüli testületi ülést hívjon össze a polgármester úr, de ezt is elutasította! Tamás Zoltán felhívta a figyelmet, hogy már a Kormány Hivatal is vizsgálja az ügyet, mert törvényességi kérdéseket vet föl! A jegyző asszony válaszában jelezte, hogy jogértelmezési vita alakult, ki és ha ez lezárult, érdemben tud cselekedni ebben az ügyben.

Természetesen konstruktív vitát nem vártunk Budai úrtól ebben az ügyben, mert Bobák Zsolt pozíciói és zsebe erősen érintett ebben az ügyben! Vannak még érdekességek!

Valószínűleg ez a politikai csatározás zárja majd ezt a fél évet! Kíváncsian várjuk a fejleményeket!

Varga „Medve” László

  1. 07. 08.

A testületi ülésről készült, a cikkünk illusztrációjaként megjelenített képeket – beleértve a kiemelt képben megjelenő fotót is – Terenyi Róbert készítette. Képeinek publikálási lehetőségét ezúton is köszönjük!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •